kadtng-touch-n-go-tng-rosak-kad-statement-penyata-tuntutan-print-buy-beli-touchngo-all-charges

Facebook Comments

Kad Touch N Go yang kita pakai adalah sangat memudahkan kerana kita tidak perlu lagi membayar secara tunai. Namun, bagaimanakah kita untuk mendapatkan resit kad touch n go yang kita pakai. Ianya amat penting di dalam membuat tuntutan perjalanan kepada syarikat atau sebagai penyata perjalanan untuk mereka yang membuat bisnes. Ini boleh diklasifikasikan sebagai kos perjalanan untuk bisnes.

Di bawah ini, sudah dinyatakan langkah- langkah yang boleh diambil untuk mendapatkan penyata kad touch n go atau pun touch n go statement. Anda boleh pergi ke website touch n go iaitu touchngo.com.my.

  1. Pergi ke website touchngo.com.my

1-touch-n-go-tng-rosak-kad-statement-penyata-tuntutan-print-buy-beli-touchngo

2. Masukkan username dan password untuk login akaun touch n go anda.

2-touch-n-go-tng-rosak-kad-statement-penyata-tuntutan-print-buy-beli-touchngo-login

3. Pilih untuk history dan view transaction kad touch n go anda.

3-touch-n-go-tng-rosak-kad-statement-penyata-tuntutan-print-buy-beli-touchngo-transaction

4. Pilih no siri kad touch n go anda dan tarikh transaksi.

4-touch-n-go-tng-rosak-kad-statement-penyata-tuntutan-print-buy-beli-touchngo-date

5. Pilih all transactions untuk kad touch n go anda.

5-touch-n-go-tng-rosak-kad-statement-penyata-tuntutan-print-buy-beli-touchngo-all-transaction

6. Anda boleh view all transactions dari dalam akaun touch n go anda.

6-touch-n-go-tng-rosak-kad-statement-penyata-tuntutan-print-buy-beli-touchngo-all-charges

Anda boleh cetak atau print penyata ( statement) kad touch n go anda. Anda juga boleh download traksaksi tersebut. Selamat mencuba!

Similar Posts