embedded_code_kod_letak_dalam_website_wordpress_laman_web

Facebook Comments

Kita boleh meletakkan video kita di youtube terlebih dahulu. Kemudian,dengan menggunakan embedded code yang boleh diperolehi daripada video youtube, kita boleh letakkan di website. Pastikan kita copy dan paste code tersebut di tempat yang kita inginkan. Kita boleh meletakkan penanda terlebih dahulu di bahagian “visual” dan paste di bahagian “text” di wordpress, sebagai contoh.

Similar Posts