loan-approval-kelulusan-bank-loan-pinjaman-kewangan-pembiayaaan-kereta-rumah-motokar-peribadi-personal

Facebook Comments

Ramai yang memerlukan pinjaman dari bank untuk membuat loan kereta, rumah dan juga peribadi. Jika kita boleh menyediakan pembayaran secara tunai adalah lebih bagus. Namun, kadangkala pendapatan yang diterima tidak membolehkan kita membayar secara tunai maka, kita perlu membuat pinjaman.

Apabila kita memohon membuat pinjaman, pihak bank pula akan menyemak pinjaman kita. Tujuannya adalah untuk memastikan kita berupaya membayar balik pinjaman tersebut. Sejarah pembayaran loan- loan kita di semak. Ada yang menyatakan mereka akan lihat sehingga setahun sebelum. Jika pembayaran adalah “cantik”, mudahlah permohonan kita diterima.

Pihak bank juga akan meneliti pendapatan kita. Pendapatan kita boleh terhasil daripada wang gaji. Slip gaji tiga bulan terkini biasanya diteliti, begitu juga dengan rekod epf dan juga akaun bank untuk meneliti samada benarkah kemasukan gaji tersebut. Untuk pendapatan tambahan, kita boleh berikan bukti pendapatan tersebut dan juga bukti kita membayar cukai ke atas pendapatan tersebut.

Jika kita memiliki rumah tambahan iaitu rumah yang kita beli dan disewakan. Berikan salinan perjanjian sewaan rumah dengan stem yang sudah dimatikan di pejabat LHDN. Ianya membuktikan rumah tersebut bukanlah bebanan untuk kita. Oleh itu, ianya menjadikan jumlah pinjaman tersebut menjadi lebih besar atau diluluskan. Semoga berjaya!

Similar Posts