pendapatan-pasif-kerja-sekali-pendapatan-berkali-kali-peluang-pendapatan

Facebook Comments

Pendapatan pasif seringkali diklasifikasikan sebagai pendapatan tanpa perlu bekerja dan kita menerimanya setiap minggu atau bulan. Ada pula yang berkata ianya adalah pendapatan hasil pekerjaan sekali tetapi pendapatan berkali- kali.

Beberapa contoh pendapatan pasif ialah:

  • Mana-mana jenis pendapatan hartanah aliran tunai;

 

  • Keuntungan, aliran tunai, dan pendapatan dari perniagaan yang tidak memerlukan penglibatan langsung dari pemilik atau pedagang;

 

  • Pendapatan sewa dan aliran tunai masuk dari harta atau sekeping hartanah;

 

  • Pendapatan faedah yang diperoleh daripada akaun bank atau pencen;

 

  • Royalti yang dibayar untuk harta intelek seperti muzik, buku, manuskrip, perisian komputer, atau paten;

 

  • Pendapatan daripada iklan internet di laman web;

 

  • Dividen dan pendapatan faedah dalam bentuk aliran tunai atau keuntungan modal daripada memiliki sekuriti dan komoditi, seperti stok, mata wang, emas, perak, ETF dan bon, biasanya dirujuk sebagai pendapatan portfolio, tetapi mungkin atau mungkin dianggap bentuk pendapatan pasif.

Ini juga adalah pendapatan pasif yang boleh kita perolehi. Klik sini.

Similar Posts